Församlingsfakulteten (Lutheran School of Theology) logo

Församlingsfakulteten (Lutheran School of Theology)

Welcome to Församlingsfakulteten (Lutheran School of Theology)

Församlingsfakulteten erbjuder teologisk utbildning på tre olika nivåer: 1. Församlingsfakultetens treåriga teologiska utbildning (TU). En utbildning som European Evangelical Accrediting Association bedömt som jämförbar med en Bachelor of Theology vid ett flertal teologiska skolor i Europa. Bedömningen är en kvalitetssäkring av utbildningen, där vår strävan är att hålla samman vetenskaplig bredd och medvetna trosperspektiv. Utbildningen fungerar som god grund för både teologiska studier på högre nivå och för kyrklig tjänst. Utbildningen lägger stor vikt vid ???pastoral formation.??? Halvfartsstudier är också en möjlighet och man kan också läsa enstaka kurser på den teologiska utbildningen. Ett års studier ger en examen som motsvarar Certificate of Theology. 2. Master of Sacred Theology (STM). Ett ackrediterat masterprogram som FFG erbjuder tillsammans med Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, USA. Programmet är designat så att präster och teologer i tjänst ska kunna läsa intensivkurser parallellt med arbete, motsvarande kvartsfart (3 kurser/läsår), och över tid erhålla en examen (STM) som är både en utmärkt pastoral fortbildning och forskarförberedande. Utbildning förutsätter en Bachelor of Theology eller liknande. 3. NYA Bibelskola Göteborg Bibelskolan är en kurs som FFG ger tillsammans med St:a Elisabets folkhögskola, St Pauli församling, Buråskyrkan och Markusgården. Bibelskolan ger möjligheter till växt för det personliga livet. Här varvas bibelförankrad undervisning som är djuplodande, praktisk, själavårdande och lättillgänglig med regelbundet bön- och gudstjänstliv, tillfälle till samtal med mentorer och i grupp, gemenskap med både klasskamrater, personal och andra, eftertanke och stillhet i avskildhet, retreater och resor till bland annat Georgien (fokus: mission) och Israel (fokus: Bibelns värld). Ett växthus! NYA Bibelskola Göteborg ger verktyg till att hitta sin plats i Kyrkans gudstjänst och gemenskap, till att fortsätta med teologiska studier, och till att rustas för tjänst i Guds rike. Varje vecka finns bibelskolan med i gudstjänstfirande församling, på en skola för teologisk forskning och utbildning, och med nära kontakt till diakoni, mission och annan tjänst i Guds rike. Om varken hel- eller halvtid passar så är kanske FFG:s kvällsbibelskola det du söker efter? En bibelskola i komprimerad form med fördjupning, gemenskap och bön tisdagskvällar kl. 18.00–20.30 under ett helt läsår.

We are members of the following evangelical alliances or associations:-

  • ECTE (Europe)