Protestant Theological Seminary

Welcome to Protestant Theological Seminary

Protestantski teološki fakultet je osnovan po??etkom 2000-te godine. Od 2000-te do 2008-me, delovao je pod imenom Teološki fakultet – Novi Sad i u okvirima Saveza Baptisti??kih Crkava u Srbiji, a od 2008-me deluje u okviru Protestantske Hrišćanske Zajednice u Srbiji i pod imenom Protestantski teološki fakultet (PTF). PTF je u toku intenzivnog uspostavljanja svojh instituta i centara, koji predstavljaju specifi??nu platformu susreta i saradnje profesora, studenata, diplomiranih studenata i stru??nih saradnika Fakulteta u oblastima biblicistike, istorije crkve i crkvenih tradicija, teologije, savremenih društvenih, kulturnih, ekonomskih i eti??kih problema i potreba savremenog društva. (U izradi su veb-stranice za pod-kategorije PTF-a: Instituta za istoriju, teologiju i iskustvo reformacije, Instituta za kontekstualni odgoj vođa, Centra za izazove i mogućnosti crkve u savremenom svetu, Centra za međucrkveni i međureligijski dijalog, Balkanskog misijskog centra, Balkanskog pentekostnog teološkog centra i Balkanskog baptisti??kog teološkog centra).

We are members of the following evangelical alliances or associations:-

  • Overseas Council
  • ECTE (Europe)
  • Other