Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne (WBST)

Welcome to Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne (WBST)

Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie (WBST) jest wyższą uczelnią Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP stawiającą sobie za cel wszechstronne przygotowanie wyznawców Jezusa Chrystusa do fachowej służby chrześcijańskiej. Nawiązuje do blisko 100-letniej tradycji seminaryjnego kształcenia w środowisku baptystów polskich, a jednocześnie jest otwarte na wyzwania współczesności oraz współpracę z biblijnie wierzącymi chrześcijanami z innych denominacji. Studia w WBST służą nie tylko zdobyciu wiedzy teologicznej, ale przede wszystkim pogłębieniu życia chrześcijańskiego studentów. Oddanemu i kompetentnemu gronu wykładowców zależy, by osoby które trafiły do Radości wzmocniły swoją więź z żywym Jezusem i w Jego mocy ukształtowały swoje charaktery. To najlepsza inwestycja na przyszłość, bez względu na to, jaki rodzaj powołania przyjdzie naszym absolwentom realizować. Takiemu nastawieniu służy - przenikające wszystkie wykłady - wsłuchanie w Słowo Boże oraz atmosfera sprzyjająca stosowaniu Jego rad w codziennym życiu. Studenci i wykładowcy WBST tworzą wspólnotę, która korzysta z: nowoczesnego kompleksu gmachów seminaryjnych, infrastruktury rekreacyjnej (boiska do siatkówki i koszykówki, kort tenisowy), pięknego otoczenia podwarszawskiego parku krajobrazowego, możliwości stwarzanych przez bogactwo kulturowe Stolicy.

We are members of the following evangelical alliances or associations:-

  • ECTE (Europe)