Evangelische Theologische Faculteit (ETF)

Welcome to Evangelische Theologische Faculteit (ETF)

Identiteit- Onze visie Het is onze visie om mensen toe te rusten om hun plaats in kerk en maatschappij in te nemen en zo het goede nieuws van Jezus Christus bekend te maken in onze wereld. Onze aanpak is bijbelgericht, van academisch niveau en cultureel verrijkend. Identiteit van de faculteit De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven (Heverlee) is een unieke instelling voor hoger onderwijs. Zij is gelegen in de oudste universiteitsstad van de Benelux - in een land waar het protestantisme een kleine minderheid vormt. Tegelijk is zij één van de weinige evangelische en interdenominationele instellingen voor universitair onderwijs in Europa die een brede uitstraling heeft ver over de landsgrenzen heen. Het fundament voor de ETF is in 1919 gelegd door de oprichting van het Bijbelinstituut België. Het onderwijs werd in de loop der jaren op verschillende niveaus gegeven. Begin jaren tachtig is de universitaire opleiding door de overheid erkend. Dit erkende universitaire onderwijs vormt nu de basis voor ons huidige onderwijsaanbod. De opleiding is sinds 1975 gevestigd in een voormalig jezuïetenklooster in de Leuvense deelgemeente Heverlee. Op deze indrukwekkende locatie wil de ETF vanuit een bijbelgetrouw standpunt op wetenschappelijk verantwoorde wijze deelnemen aan hedendaagse theologische discussies. De vraagstukken uit de praktijk van de kerkelijke gemeenten en de samenleving komen in het onderwijs nadrukkelijk aan de orde. Bovendien schenkt de ETF ruime aandacht aan persoonlijke en geestelijke toerusting. Naast veel studenten uit Nederland en Vlaanderen heeft de opleiding een groeiende belangstelling van studenten uit andere Europese landen. Het bachelorprogramma is een driejarig programma en kan alleen in het Nederlands worden gevolgd. De meeste studenten komen dan ook uit Vlaanderen en Nederland. Het tweejarige masterprogramma en ook het doctoraatsprogramma daarentegen zijn duidelijk internationaal en kunnen in het Engels worden gevolgd. Zowel studenten als professoren zijn afkomstig uit alle hoeken van de wereld en horen bij verschillende kerkelijke denominaties. In totaal heeft de ETF ruim 200 studenten als voltijd- en deeltijdstudenten bij elkaar opgeteld worden. De doelstelling van de ETF is om de internationale evangelische beweging te verdiepen en versterken door middel van theologisch onderwijs en onderzoek. Het gaat de ETF om een vorm van theologiebeoefening die tegelijk bijbelgericht, academisch, interkerkelijk, internationaal en actueel christelijk is. Een mooi voorbeeld hiervan is de jaarlijkse doctoraatsweek. In deze weken verzorgen promovendi en professoren lezingen, er worden proefschriften verdedigd en examens worden afgelegd. Wetenschappers uit Europa en andere continenten bespreken met elkaar de meest recente ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

We are members of the following evangelical alliances or associations:-

  • ECTE (Europe)